Highlight* บุคลิกลักษณะนิสัย และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของคุณเป็นแบบไหน? ...ดูลายนิ้วโป้งซ้าย
* ภาวะผู้นำ การบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจของคุณเป็นอย่างไร?... ดูลายนิ้วโป้งขวา

 

ค้นพบพรสวรรค์เข้าใจกันทั้งครอบครัว ตัวแทนเบรนเท็นสแกน

ค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

เข้าร่วมโครงการ สมัครเป็นตัวแทน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

คอร์สอบรม "ค้นหาพรสวรรค์ปั้นอาชีพสู่โลกยุคใหม่" ด้วยวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

Brainten Scanได้รับการอนุมัติ จากสถาบันคุรุพัฒนา  สพฐ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >


งานอีเว้นท์ Events Brainten Scan

กิจกรรมสแกนลายนิ้วฟรี Events

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Testimonials พรสวรรค์ ลายนิ้วมือบุคคลสำคัญระดับประเทศ-ระดับโลก 
บุคคลสำคัญที่เคยสแกนลายนิ้วมือและรับผลวิเคราะห์กับ Brainten Scan

"ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นธุรกิจ 100 ล้าน"

 
 Testimonials พรสวรรค์บุคคลสำคัญผ่านลายนิ้วมือ

 

ดูทั้งหมด

รู้จักตนเอง ค้นพบพรสวรรค์ ผ่านลายนิ้วมือ ได้ทุกเพศ ทุกวัย

 

กลุ่มเด็ก วัยเรียน นักเรียน นักศึกษา

"100พรสวรรค์ ล้านความคิดสร้างสรรค์ เริ่มต้นได้จากวัยเยาว์" ค้นหารู้ศักยภาพ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสอดคล้อง ส่งเสริมการเรียนและความสำเร็จกับอาชีพการงานในอนาคต เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงพรสวรรค์ด้านที่เด่น และข้อด้วยควรปรับปรุง พหุปัญญา 10 ประการด้านเด่นดานด้อย, ความฉลาด IQ-ไอคิว, EQ-อีคิว, AQ-เอคิว ,CQ-ซีคิว , สายการเรียนหรือาอาชีพที่ถนัดเรียงลำดัลจากมากไปหาน้อย


(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

 

กรณีตัวอย่าง ต้องการทราบว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นนักกีฬาหรือสามารถเล่นกีฬาแบบมืออาชีพได้หรือไม่ ผลวิเคระห์ลายนิ้วมือทราบได้อย่างแน่นอน

คลิกดูคลิป ประกอบ กลุ่มลายนิ้วของคนที่มีศักยภาพเป็นนักกีฬาอาชีพ

บุคคลวัยทำงาน ทุกระดับชั้น

ค้นหารู้ศักยภาพ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสอดคล้อง ส่งเสริมการเรียนและความสำเร็จกับอาชีพการงานในอนาคต เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงพรสวรรค์ด้านที่เด่น และข้อด้วยควรปรับปรุง พหุปัญญา 10 ประการด้านเด่นดานด้อย, ความฉลาด IQ-ไอคิว EQ-อีคิว AQ-เอคิว CQ-ซีคิว , สายการเรียนหรือาอาชีพที่ถนัดเรียงลำดัลจากมากไปหาน้อย

 

(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

 

กรณีตัวอย่าง ต้องการทราบว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นนักกีฬาหรือสามารถเล่นกีฬาแบบมืออาชีพได้หรือไม่ ผลวิเคระห์ลายนิ้วมือทราบได้อย่างแน่นอน
คลิกดูคลิป ประกอบ กลุ่มลายนิ้วของคนที่มีศักยภาพเป็นนักกีฬาอาชีพ

หน่วยงานองค์กรเอกชนและภาครัฐ

จัดคัดคนให้เหมาะสมกับงาน คัดกรองคนเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรใดๆ คือหัวใจของความสำเร็จ การสแกนวิเคราะห์หาศักยภาพด้านที่เด่น ศักยภาพโดยรวม และด้านที่ด้อยของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญ เพื่อตรวจสอบหรือคัดกรองเบื้องต้นว่าคนกับงานที่เป็นอยู่ปัจจุบันเหมาะสมกันแล้วยัง ได้จัดคนให้ถูกต้องกับงานหรือยัง ถ้าถูกต้องแล้วก็พัฒนาด้านเด่น เพิ่มศักยภาพขึ้นไปได้อีก แต่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็จะสามารถเห็นแนวทางเพื่อการแก้ไขจัดการ ไม่ว่าจะด้วยการพัฒนาปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

คู่รัก ครอบครัว

รู้จักนิสัยตนเองและตัวตนของสมาชิกในครอบครัวเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว หลายคู่ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ราบรื่น จนกระทั้งต้องเลิกรากัน หลายเหตุปัจจัยที่ไม่เข้าใจหรือปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ หนึ่งในสาเหตุคือไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของตัวเองและไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของคู่รัก มีหลายคู่มาสแกนลายนิ้วมือก่อนแต่งงาน พบว่ามีนิสัยหรือมีปัจจัยขัดแย้ง ลายนิ้วมือบอกได้และแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงได้ หรือแม้แต่คู่ที่แต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตมาร่วมกันไม่ราบรื่น ลายนิ้วมือสามารถทราบถึงลักษณะนิสัยที่แต่ละฝ่ายควรปรับแก้ไขเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่ราบรื่น


(คลิกดูตัวอย่างครอบครัว)

 

เจ้าของผู้ประกอบการStartup อาชีพอิสระ ที่ปรึกษา นักการตลาด หมอดู ฯลฯ

ผู้ประกอบการ Startup ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการด้วยตนเองอยากทราบศักยภาพและความสอดคล้องในธุรกิจการงานกับตัวเอง หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการต้องการทราบแนวทางและศักยภาพของตนเองกับสิ่งที่กำลังจะทำต่อ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปต้องการรู้จุดเด่น จุดด้อยของตัวเองเพื่อพัฒนศักยภาพและปรับปรุงด้านที่ด้อยเพื่อส่งเสริมความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงาน กรณีที่ต้องการทราบว่าท่านเองสามารถเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่ ดูลายนิ้วมือเบื้องต้นก็พอทราบได้ แต่ถ้าสแกนออกรายงานวิเเคราะห์แล้วจะทำให้ทราบถึงอาชีพที่เหมาะสมและศักยภาพด้านต่างๆ ไดอย่างแน่นอน มีรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือผู้ที่ประกอบธุรกิจระดับ 10,000 ล้าน 1,000ล้าน และ 100 ล้าน ผลจากการสแกนสามารถมองเห็นศักยภาพการเข้าถึงความสำเร็จได้


(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ รวย 100-10,000 ล้าน)  สแกนลายนิ้ว ประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 
 

คอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

https://brainten10.com/serivce-product/course

ลายนิ้วมือสมองทองคำ

หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก ไขรหัสลับชีวิตได้ จาก(ป)ลายนิ้วมือ

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ได้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

 

 

ราคา 5,900 ฿

FREE ผู้เข้าอบรมรับฟรีออกเล่มรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม ( 1 คน)
qr-code
 
  โทร. 09 2494 5445, 092 953 6364
  Line OA :@brainten

 

ผลวิเคราะห์จากการสแกน มีความแม่นยำและ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ?

การสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาพรสวรรค์ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคลได้จริงหรือไม่? อย่างไร?

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ทั้งในด้านการศึกษาและการกีฬา
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียมีความแม่นยำ 90-95 %  ปี 2513 สหภาพโซเวียตใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มีการบันทึกว่าประเทศจีนได้ทำการวิจัยหาศักษยภาพ พรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือและมีความสัมพันธ์กับยีนส์ของแต่ละบุคคล
ประเทศไทยก็มีการนำศาสตร์นี้เข้ามาใช้หลายหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพ พรสวรรค์ มีมาแต่กำเนิด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียนหรืออาชีพการงานให้สอดคล้องกับตัวเองของแต่ละบุคคล  อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่าสภาพแวดล้อม สังคม โภชนาการและ การพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงของวัย

site-img48

Dr. john E Purkinje

ค.ศ.1823

ค้นพบว่าลายผิวก่อตัวตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 13 และแบ่ง ลายผิวนิ้วมือออกเป็น 9 แบบ

site-img49

Dr. Charles bell

ค.ศ.1832

ศัลยแพทย์ ผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระบบประสาท สมองกับลายผิวนิ้วมือ

site-img50

Sir francis galton

ค.ศ.1893

นักมนุษย์วิทยาพิมพ์บทความลายนิ้วมือระบุตัวตนบุคคลได้ และเป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน ลายนิ้วมือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล

site-img50

Dr.Howard Gardner

ค.ศ.1983

ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน  ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือได้ และเป็นประโยชน์ต่อด้านการศึกษา

วิดีโอ

เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักยภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 572 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

 MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

  09 2494 5445 , 09 953 6364
  LINE OA :@brainten
  brain10ten@gmail.com